Ekofleks
+371 26-133-590
Granīta 26, Stopiņu nov., Latvija
Lv Lt Ee Ru En

Kataloog

GL24 EKOFLEKS - Stuckprimer - krunt suure imavusega pindadele

Ette nähtud poorse ja suure imavusega pinna kruntimiseks enne järgnevat kips- ja tsementkrohvi pealekandmist. Vähendab ja ühtlustab aluspinna veeimavust.
  • Vähendab aluspinna imavust.
  • Tõhustab viimistluskihi naket aluspinnaga.
  • Leelisekindel.
  • Veeauru läbilaskev.

Kasutusala
Krohvialune krunt EKOFLEKS GL24 on ette nähtud poorse ja suure imavusega pinna (näiteks poorbetoon, vahtbetoon, keraamilised ja silikaattellised) kruntimiseks enne järgnevat kips- ja tsementkrohvi pealekandmist. Vähendab ja ühtlustab aluspinna veeimavust. Hea kleepevõimega.

Kasutusjuhised
Aluspind peab olema tugev ja kahjustusteta. Lahtikoorunud kihid, mis ei talu koormust, tuleb pinnalt mehaaniliselt täielikult eemaldada. Aluspind peab olema kuiv ning puhastatud naket ja imendumisvõimet halvendavast tolmust ja mustusest (rasv, õli, vaha, bituumen jms). Toodet ei tohi kanda külmunud pinnale. Enne kasutamist tuleb toodet EKOFLEKS GL24 hoolikalt segada ja vedeldada veega vahekorras 1:1 kuni 1:3. Kanda pinnale pritsi, pintsli või rulliga. Pinna edasist töötlemist tohib alustada pärast krundi täielikku kuivamist. Kohe pärast töö lõpetamist tuleb töövahendid veega puhtaks pesta. Kuivanud krunti saab eemaldada orgaanilise lahustiga.

Kasutuselt kõrvaldamise juhised
Ainest ei tohi kanalisatsiooni juhtida ega lasta sellel sattuda heitvee hulka. Plastpakendid on soovitatav visata spetsiaalsesse, plastmaterjali jaoks ette nähtud konteinerisse. Kuivanud materjalijäägid võib kasutuselt kõrvaldada ehitusjäätmete või olmeprügina.

Ohutusmeetmed
Hoida laste eest. Toote silma sattumise korral pesta kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Tehnilised detailid
Koostis:polümeeri vesidispersioon, modifitseerivad lisandid
Värvus:kollane
pH väärtus:7,5–8,5
Vedeldamine:vahekorras 1:1 kuni 1:3
Kulu:~ 0,1 l/m2 (kontsentraat) olenevalt pinna poorsusest