Ekofleks
+371 26-133-590
Granīta 26, Stopiņu nov., Latvija
Lv Lt Ee Ru En

Katalogs

GL23 EKOFLEKS - BetonKontakt - saķeres grunts

Paredzēta blīvu pamatņu ar vāju uzsūkšanas spēju
sagatavošanai pirms špaktelēšanas un apmetuma uzklāšanas.
  • Satur kvarca graudu
  • Nostiprina pamatnes virsmu
  • Palielina adhēziju pie pamatņu virsmām
  • Izturīga pret sārmu iedarbību
  • Ekoloģiski tīra
Pielietošana
Grunts Beton-kontakts Ekofleks GL23 ir paredzēta blīvu virsmu ar vāju uzsūkšanās spēju nogruntēšanai pirms špaktelēšanas un plānkārtas apmetuma uzklāšanas. Satur kvarca aizpildītāju ar vidējo grauda frakciju 0,3 mm. Tiek lietota sienu, grīdu un griestu virsmu apstrādei iekštelpās. Ārpusē tiek lietota uz visām tīrajām minerālajām sienu un griestu virsmām. Piemīt lieliska adhēzija praktiski pie visām celtniecības virsmām. Izturīga pret sārmu iedarbību. Atvieglo darbu izpildi.
Lietošanas instrukcija
Virsmai jābūt nesošai, izturīgai un bez bojājumiem. Atslāņojušos slāņus vai krāsu, kuri nav izturīgi pret slodzi ir pilnībā jānoņem mehāniski. Virsmu nožāvēt un attīrīt no putekļiem un netīrumiem, kuri samazina adhēziju un iesūkšanās spējas (tauki, eļļa, vasks, bitums utt.). Bioloģiskās korozijas gadījumā virsmas bioloģiskos veidojumus vai mikroorganismus nepieciešams noņemt ar metāla birsti un apstrādāt ar antibakteriālo līdzekli atbilstoši instrukcijai. Nav pieļaujama produkta uzklāšana sasalušām virsmām! Pirms lietošanas Ekofleks GL23 ir nepieciešams kārtīgi samaisīt. Uzklāt uz virsmas ar otu vai rullīti. Turpmākos darbus veikt tikai pēc produkta pilnīgas nožūšanas. Instrumentus nomazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas. Nožuvušos grunts pilienus var notīrīt ar organisku šķīdinātāju.
Lietošanas un glabāšanas nosacījumi
Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no +50С  līdz +350С.
Glabāt oriģinālajā iepakojumā un telpās, kurās pastāvīgā temperatūra ir no +50С līdz +300С. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kurš norādīts uz iepakojuma.
Utilizācijas instrukcija
Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai paredzētos konteineros. Pēc nožūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecības vai saimniecības atkritumus.
Drošības noteikumi
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.
Tehniskie dati
Sastāvs:Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas,minerālie aizpildītāji
Struktūra:Rupja, graudaina. Vidēja grauda frakcija 0,5 mm
Krāsa:Rozā
Pamatnes un gaisa temperatūra: no +50С līdz +350С
Nožūšanas laiks:no 12 līdz 18 stundām
Patēriņš:no 0,2 līdz 0,45 kg/m2 atkarībā no virsmas porainības
Derīguma termiņš:12 mēneši
Iepakojums:1kg; 5kg; 10kg; 20kg
Ražots Latvijā